Yatırım Teşvik Hizmetleri

Şirketimiz, yatırım teşvik belgesi alımı konusunda yapmış olduğu danışmanlık ile projenin hazırlanmasından sonlandırlmasına kadar olan süreci bizzzat yöneterek sürecin sağlıklı işlemesini sağlamaktadır. Özellikle, 5 Ekim 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2016/9139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Ekonomi Bakanlığı (Ticaret Bakanlığı) tarafından verilen yatırım teşvik belgesi destek unsurları artırılmıştır. İlave edilen;

Vergi indirimi,

Sigorta primi işveren hissesi desteği,

Faiz desteği

kapsamındaki teşviklerin içeriğine bakıldığında, sanayiciler açısından küçümsenmeyecek önemde olduğu görülmektedir.