Onaylanmış Kişi Belgesi

Onaylanmış Kişi Statüsü firmalara dış ticaret işlemlerinde önemli maliyet avantajı sağlayıp, işlem sürelerini kısaltan bir nevi güvenilirlik ve prestij belgesidir. Şartları ;

* Vergi dairesi borcu olmamak
* SGK borcu olmamak
* Gümrük idarelerine borcu olmamak
* % 10’dan fazla hissesi olan ortaklarının adli sicil kaydı olmaması
* En az 30 personel istihdam etmek
* Son iki yıl bilançoları olumlu olması 
* Senede en az 1 milyon USD ihracat yapmak.

Şirketimiz bu süreci evrak hazırlığından belge alımına kadar bizzat takip edip sonlandırmaktadır.