Hakkımızda

Küreselleşme olgusu ile birlikte ticari aktivitelerin sınırları genişlemiş dünya adeta küçük bir yerleşim yeri haline gelmiştir. Özellikle teknoloji, ulaşım ve haberleşme alanındaki gelişmeler rekabet ortamına adeta çarpan etkisi yapmıştır. Şirketler böyle bir rekabet piyasasında bir yandan başarmak zorunda oldukları hedeflere yönelirken diğer yandan da iktisadi dinamiklerin varlığıyla hareket etmektedir. Bunların başında; 

• Ölçek ekonomisi ile birlikte müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilmek

• Maliyetleri minimize ederken verimliliği arttırabilmek

• İnovasyonun gerekleriyle pazara ürün sunabilmek

Bu hedefler gerçekleştirilirken, hizmet alınan kurumlardan ya da tedarikçilerden beklenilen “ellerinden geleni yapmaları değil, ne yapmaları gerektiğini iyi bilmeleri” ve ona göre yönlendirme yapmalarıdır. Bilinen bu gerçekler doğrultusunda şirketimiz sahip olduğu etik değerleri bilgi birikimiyle birleştirerek hizmetler sektöründe ölçek ekonomisi, maliyet minimizasyonu ve inovasyon gereklilikleriyle hizmet sunmaktadır. Gümrük işlemlerine bağlı olarak yatırım teşvik belgesi, dahilde işleme izin belgesi, onaylanmış kişi statü belgesi ve yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası gibi konularda verdiğimiz hizmetler bu kapsamda değerlendirilebilir.

 

Şirketimiz otomotiv,makine, kimya ve tekstil sektörleri  başta olmak üzere farklı sektörlerde yerli ve yabancı firmaya hizmet vermektedir. Ayrıca gümrük ve dış ticaret alanında gerek ulusal gerekse uluslararası yayınlar takip edilerek bu alanda öngörü ve tavsiye niteliğinde makaleler ve yayınlar sunmaktadır.