İstenilen Belgeler

İTHALAT GÜMRÜKLEME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR İHRACAT GÜMRÜKLEME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
 • Vekâletname, (Noter tasdikli sureti)
 • İmza Sirküleri, (Noter tasdikli sureti)
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi, (Noter tasdikli sureti)
 • Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair yazı,
 • Ticaret odası faaliyet belgesi, (Bağlı bulunduğu odadan)
 • Ticaret sicil gazetesi, (Noter tasdikli sureti)
 • Vekâletname, (Noter tasdikli sureti)
 • İmza Sirküleri, (Noter tasdikli sureti)
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 • Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair yazı,
 • Ticaret odası faaliyet belgesi, (Bağlı bulunduğu odadan)
 • Ticaret sicil gazetesi, (Noter tasdikli sureti)
 • İhracatçılar birliğine üyelik,
 • Varsa kapasite rapor

Yorum yapın