2018 Yılında YENİ Eklenen/Çıkan “CE” İşareti Taşıması Gereken Ürünler

2018 Yılında YENİ Eklenen/Çıkan “CE” İşareti Taşıması Gereken Ürünler

2018/9 sayılı CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği kapsamında Yeni eklenen/çıkartılan ve Geçiş süreci ile ilgili Geçici madde aşağıdadır.

2018 yılında YENİ Eklenenler:
3604.10.00.00.00 Şenlik fişekleri – (Piroteknik Maddeler)
3604.90.00.00.11 İşaret fişekleri – (Piroteknik Maddeler)
3604.90.00.00.12 Yağmur fişekleri – (Piroteknik Maddeler)
3604.90.00.00.13 Sis işaretleri – (Piroteknik Maddeler)
3604.90.00.00.19 Diğer pirotekni eşyası – (Piroteknik Maddeler)
8413.70.30.90.00 Diğerleri – (Makine, LVD, EMC, ECO-DESIGN)
8441.80.00.00.19 Diğerleri – (Makine)
8478.10.00.00.00 Makina ve cihazlar – (Makine)
8479.89.97.90.00 Diğerleri – (Makine)
8504.40.30.10.19 Diğerleri – (LVD, EMC)
8543.70.90.00.19 Diğerleri – (yalnız kavitasyon, lipoliz cihazları ile benzeri zayıflama cihazları) (LVD, EMC)

Çıkartılan Ürünler: 
8481.80.31.00.00Termostatik kontrollü valfler Gaz yakan cihazlar
8481.80.81.00.00 Küresel ve konik valfler Gaz yakan cihazlar

Geçiş süreci 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımlandığı tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, ithalatçının talebi halinde, “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/9)’ne göre sonuçlandırılır.
(2) Ek-2’de belirtilen, ancak “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/9)’nin Ek-2’sinde belirtilmeyen GTİP’ler kapsamındaki ürünlerin ithalatında kırk beş gün süreyle bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz. Bu fıkra, Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yapılan değişiklikler nedeniyle değişen GTİP’ler için uygulanmaz.