Güneş Panellerinde Gözetim Uygulaması

T.C.

EKONOMİ BAKANLIĞI

İthalat Genel Müdürlüğü

Sayı : 56087813-215.02-E.106398 04.10.2017

Konu : Güneş Panellerinde Gözetim Uygulaması

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

İlgi: 20.09.2017 tarihli ve 99799 sayılı yazımız.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2017/3 sayılı Tebliğ çerçevesinde 15.09.2017 tarihi itibariyle 150 ABD Doları/m2 birim kıymet düzeyinden gözetim bölgesi düzenlenmeye başlandığı ve konuyla ilgili gümrük idarelerinin bilgilendirilmeleri hususu ilgi’de kayıtlı yazımızla Bakanlıklarına iletilmişti.

Bu itibarla, bazı ithalatçı firmaların gümrük beyannamelerinde, gözetim belgesinde hesaplanan birim kıymet yerine fatura kıymetlerini beyan ederek ithalat işlemlerini gerçekleştirdikleri yönünde Bakanlığımıza şikâyetler iletilmektedir.

Bu çerçevede, gözetim belgesi düzenlenen eşyanın ithalatında, gözetim belgesinde yer alan toplam eşya değeri ve birim eşya kıymetinin gümrük beyannamesindeki birim kıymetlerle karşılaştırılması ve gerekli olduğu takdirde ek beyan yapılmasının sağlanması gerekmektedir.

Diğer taraftan, belgenin 15.09.2017’den önce veya serbest bölgede üretilen eşya için düzenlenmesi vs. sebeplerinden dolayı gerçek kıymet üzerinden düzenlenen gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatında ek beyan yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgilerini ve konuyla ilgili tüm gümrük idarelerine bilgi verilmesi hususunda gereğini arz ederim.

Ahmet Erkan ÇETİNKAYIŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.