Ceviz ve Badem Referans Kıymet

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 85593407-165.04
Konu : Ceviz ve Badem Referans Kıymet
12.05.2016 / 15958206
DAĞITIM YERLERİNE
Bilindiği üzere, beyan edilen kıymetin gerçeklik veya doğruluğunun incelenmesinde gümrük
idarelerince veri/referans bilgilerin kullanılması mümkündür. Referans/veri fiyat bilgileri, gümrük
idareleri tarafından ithal eşyasının gümrük kıymeti esas değerler olarak kullanılmamakta, kıymet
tespitinde gümrük idaresinin beyanın gerçekliği ve doğruluğu konusunda yapılacak incelemede yol
gösterici mahiyette kullanılmaktadır.
Bu kapsamda, “kabuklu/kabuksuz ceviz ve badem” cinsi eşyalara ilişkin yapılan çalışmalar
sonucunda, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (US International Trade Commission) ‘nun internet
sitesinden alınan FOB ihraç ortalama kıymet verileri aylık periyotlar halinde Kıymet Veri Bankasında
yayımlanacaktır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V
ABD’nin 0802.31 Kabuklu ceviz ve 0802.32 Kabuksuz ceviz FOB ihraç fiyatı Ortalama
Birim Kıymet $/kg
Eşya tanımı Mart Şubat Ocak
Kabuklu Ceviz 3.843 3.129 3.246
Kabuksuz Ceviz 5.952 5.872 6.326
ABD’nin 0802.11 Kabuklu badem ve 0802.12 Kabuksuz badem FOB ihraç fiyatı Ortalama
Birim Kıymet $/kg
Eşya tanımı Mart Şubat Ocak
Kabuklu Badem 5.469 5.932 6.410
Kabuksuz Badem 7.352 8.018 8.842
*Kaynak: US International Trade Commission Verileri