YURT DIŞINDA BULUNAN VEYA YABANCI BAYRAK ÇEKEN TEKNELERİN TÜRK BAYRAĞINA GEÇİŞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: YURT DIŞINDA BULUNAN VEYA YABANCI BAYRAK ÇEKEN TEKNELERİN TÜRK BAYRAĞINA GEÇİŞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/3) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yurt dışında bulunan veya yabancı bayrak çekilmiş olan gerçek ve tüzel kişilere ait yat, kotra, tekne, yolcu ve gezinti gemilerinin kayıt veya tescili amacıyla serbest … Devamını oku…

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE)

Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 14) (03.06.2016 T. 29731 R.G.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE) (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de … Devamını oku…

Antrepolarda Elleçleme

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 40216608-131.04 Konu : Antrepolarda Elleçleme DAĞITIM YERLERİNEDumlupınar Blv. Universiteler Mah. No: 151 Çankaya Ankara Tel:0312 449 31 50-57 Fax:0312 449 31 01 Bilgi İçin: Antrepo ve Serbest Bölgeler Dairesi T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 40216608-131.04 Konu : Antrepolarda Elleçleme DAĞITIM … Devamını oku…

Tek Pencere Sistemi – EB KSS

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 73421605-106.05 Konu : Tek Pencere Sistemi – EB KSS GENELGE (2016/6 ) 20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda yaygınlaştırma çalışmaları devam etmekte olan Tek Pencere Sisteminin “e-belge” … Devamını oku…

Tek Pencere Sistemi – KTB

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 73421605-106.05 Konu : Tek Pencere Sistemi – KTB GENELGE (2016/3 ) 20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda yaygınlaştırma çalışmaları devam etmekte olan Tek Pencere Sisteminin “e-belge” uygulaması … Devamını oku…

Tek Pencere Sistemi – SPK

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 73421605-106.05 Konu : Tek Pencere Sistemi – SPK GENELGE (2016/1 ) 20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda yaygınlaştırma çalışmaları devam etmekte olan Tek Pencere Sisteminin “e-belge” uygulaması … Devamını oku…

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 23.05.2016 tarihli yazıda; İhracat:2016/5 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile İhracat:2016/6 sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2007/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 20/05/2016 tarihli ve 29717 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğinden bahisle, Bahse konu … Devamını oku…

Ceviz ve Badem Referans Kıymet

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-165.04 Konu : Ceviz ve Badem Referans Kıymet 12.05.2016 / 15958206 DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere, beyan edilen kıymetin gerçeklik veya doğruluğunun incelenmesinde gümrük idarelerince veri/referans bilgilerin kullanılması mümkündür. Referans/veri fiyat bilgileri, gümrük idareleri tarafından ithal eşyasının gümrük kıymeti esas değerler olarak kullanılmamakta, kıymet tespitinde gümrük … Devamını oku…

İstenilen Belgeler

İTHALAT GÜMRÜKLEME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR İHRACAT GÜMRÜKLEME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR Vekâletname, (Noter tasdikli sureti) İmza Sirküleri, (Noter tasdikli sureti) Nüfus Cüzdanı fotokopisi, (Noter tasdikli sureti) Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair yazı, Ticaret odası faaliyet belgesi, (Bağlı bulunduğu odadan) Ticaret sicil gazetesi, (Noter tasdikli sureti) Vekâletname, (Noter tasdikli sureti) İmza Sirküleri, (Noter tasdikli sureti) Nüfus … Devamını oku…