AB REACH Tüzüğü Kısıtlamalarda Güncelleme Hakkında İMMİB duyuru

İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ   Sayı: 41111086-TİM.İMMİB.GSK.AB.2017/54-3029 Konu:  AB REACH Tüzüğü Kısıtlamalarda Güncelleme Hakkında İstanbul,02/03/2017     Sayın Üyemiz, Bilindiği üzere, Avrupa Birliği (AB) Üyesi ülkeler ile İzlanda, Norveç ve Lihtenştayn’da (Avrupa Ekonomik Alanı) uygulanmakta olan 1907/2006 sayılı REACH Tüzüğü Ek XVII’si ile üretimi, kullanımı ve pazara sunulması insan sağlığı ve … Devamını oku…

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE)

Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 14) (03.06.2016 T. 29731 R.G.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE) (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de … Devamını oku…

Antrepolarda Elleçleme

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 40216608-131.04 Konu : Antrepolarda Elleçleme DAĞITIM YERLERİNEDumlupınar Blv. Universiteler Mah. No: 151 Çankaya Ankara Tel:0312 449 31 50-57 Fax:0312 449 31 01 Bilgi İçin: Antrepo ve Serbest Bölgeler Dairesi T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 40216608-131.04 Konu : Antrepolarda Elleçleme DAĞITIM … Devamını oku…

Tek Pencere Sistemi – EB KSS

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 73421605-106.05 Konu : Tek Pencere Sistemi – EB KSS GENELGE (2016/6 ) 20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda yaygınlaştırma çalışmaları devam etmekte olan Tek Pencere Sisteminin “e-belge” … Devamını oku…

Tek Pencere Sistemi – KTB

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 73421605-106.05 Konu : Tek Pencere Sistemi – KTB GENELGE (2016/3 ) 20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda yaygınlaştırma çalışmaları devam etmekte olan Tek Pencere Sisteminin “e-belge” uygulaması … Devamını oku…

Tek Pencere Sistemi – SPK

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 73421605-106.05 Konu : Tek Pencere Sistemi – SPK GENELGE (2016/1 ) 20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda yaygınlaştırma çalışmaları devam etmekte olan Tek Pencere Sisteminin “e-belge” uygulaması … Devamını oku…

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 23.05.2016 tarihli yazıda; İhracat:2016/5 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile İhracat:2016/6 sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2007/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 20/05/2016 tarihli ve 29717 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğinden bahisle, Bahse konu … Devamını oku…

Ceviz ve Badem Referans Kıymet

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-165.04 Konu : Ceviz ve Badem Referans Kıymet 12.05.2016 / 15958206 DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere, beyan edilen kıymetin gerçeklik veya doğruluğunun incelenmesinde gümrük idarelerince veri/referans bilgilerin kullanılması mümkündür. Referans/veri fiyat bilgileri, gümrük idareleri tarafından ithal eşyasının gümrük kıymeti esas değerler olarak kullanılmamakta, kıymet tespitinde gümrük … Devamını oku…