YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR MADDE 1- 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın geçici 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2017” ibaresi “31/12/2018” şeklinde değiştirilmiştir     Formun Üstü GEÇİCİ MADDE 8– (1) Bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) … Devamını oku…

2018 Yılında YENİ Eklenen/Çıkan “CE” İşareti Taşıması Gereken Ürünler

2018 Yılında YENİ Eklenen/Çıkan “CE” İşareti Taşıması Gereken Ürünler ve Geçiş süreci 2018/9 sayılı CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği kapsamında Yeni eklenen/çıkartılan ve Geçiş süreci ile ilgili Geçici madde aşağıdadır. 2018 yılında YENİ Eklenenler: 3604.10.00.00.00 Şenlik fişekleri – (Piroteknik Maddeler) 3604.90.00.00.11 İşaret fişekleri – (Piroteknik Maddeler) 3604.90.00.00.12 Yağmur fişekleri – (Piroteknik … Devamını oku…

Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılması- KKDF

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :85593407-010.06.01 Konu   :Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılması- KKDF 2017/20 GENELGE 12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğde, kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekilleri ile yapılan ithalatların kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisine tabi olduğu … Devamını oku…

Kore Cumhuriyeti menşeli 2917.39.95.90.13 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan dioktil tereftalatların Türkiyeye ithalatında dampinge karşı kesin önlem

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/24) (20.10.2017 t. 30216 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 23/11/2016 tarihli ve 29897 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/50) ile Kore Cumhuriyeti menşeli 2917.39.95.90.13 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan “dioktil tereftalatlar”ın ithalatına yönelik başlatılan ve … Devamını oku…

Yatırım Teşvik Kapsamı İlave Gümrük Vergisi

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :18723479-240 Konu : Yatırım Teşvik Kapsamı İlave Gümrük Vergisi 05.10.2017 / 28447926 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 24.03.2016 tarihli, 14793290 sayılı yazımız. İlgide kayıtlı yazımız eki Ekonomi Bakanlığının 26.08.2015 tarihli ve 103580 sayılı yazısında, yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılacak ithalata yönelik olarak ilave gümrük vergisi uygulamalarının sadece mevcut gümrük vergisi oranlarının … Devamını oku…

Güneş Panellerinde Gözetim Uygulaması

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Sayı : 56087813-215.02-E.106398 04.10.2017 Konu : Güneş Panellerinde Gözetim Uygulaması GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI (Gümrükler Genel Müdürlüğü) İlgi: 20.09.2017 tarihli ve 99799 sayılı yazımız. İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2017/3 sayılı Tebliğ çerçevesinde 15.09.2017 tarihi itibariyle 150 ABD Doları/m2 birim kıymet düzeyinden gözetim bölgesi düzenlenmeye başlandığı ve konuyla ilgili gümrük idarelerinin bilgilendirilmeleri hususu ilgi’de kayıtlı … Devamını oku…

İHRACATÇILARA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA KARAR

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar – 2017/9962 (23.03.2017 t. 30016 s. R.G.) Karar Sayısı : 2017/9962 Ekli “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 13/2/2017 tarihli ve 582 sayılı yazısı üzerine, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/2/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır. İHRACATÇILARA … Devamını oku…

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 24/4/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin altıncı … Devamını oku…

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

  7 Mart 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 30000 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 12/5/2016 tarihli ve 29710 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/17)” ile Amerika Birleşik Devletleri menşeli 4804.11.11.10.00, … Devamını oku…

AB REACH Tüzüğü Kısıtlamalarda Güncelleme Hakkında İMMİB duyuru

İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ   Sayı: 41111086-TİM.İMMİB.GSK.AB.2017/54-3029 Konu:  AB REACH Tüzüğü Kısıtlamalarda Güncelleme Hakkında İstanbul,02/03/2017     Sayın Üyemiz, Bilindiği üzere, Avrupa Birliği (AB) Üyesi ülkeler ile İzlanda, Norveç ve Lihtenştayn’da (Avrupa Ekonomik Alanı) uygulanmakta olan 1907/2006 sayılı REACH Tüzüğü Ek XVII’si ile üretimi, kullanımı ve pazara sunulması insan sağlığı ve … Devamını oku…