AB REACH Tüzüğü Kısıtlamalarda Güncelleme Hakkında İMMİB duyuru

İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
 

Sayı:
41111086-TİM.İMMİB.GSK.AB.2017/54-3029
Konu:  AB REACH Tüzüğü Kısıtlamalarda Güncelleme Hakkında
İstanbul,02/03/2017
 

 

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, Avrupa Birliği (AB) Üyesi ülkeler ile İzlanda, Norveç ve Lihtenştayn’da (Avrupa Ekonomik Alanı) uygulanmakta olan 1907/2006 sayılı REACH Tüzüğü Ek XVII’si ile üretimi, kullanımı ve pazara sunulması insan sağlığı ve çevreye beklenmeyen risklere yol açabilen maddeler kısıtlanmakta olup, yapılan güncellemeler, yeni bir Tüzük olarak yayımlanmaktadır.

Bu çerçevede, 10 Şubat 2017 tarihinde AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanan 2017/227 sayılı Komisyon Tüzüğü ile, REACH Tüzüğü’nün EK XVII’sindeki kısıtlamalara, 67. giriş olarak decaBDE olarak bilinen Bis(pentabromofenil)eter maddesi ve buna ilişkin kısıtlama koşulu da eklenmiştir. Buna göre, 2 Mart 2019 tarihinden sonra söz konusu madde ya da bu maddeyi yüzde (%) 0.1 veya daha fazla oranda içeren madde, karışım ve eşyalar pazara sunulamayacaktır. Söz konusu kısıtlama koşulu, havacılık sektörü kapsamındaki uçak ve yedek parçaları üretiminde 2 Mart 2027 itibarıyla uygulanacaktır. REACH Tüzüğü Ek XVII’sine eklenen decaBDE maddesi kısıtlama koşulları ve maddenin kullanım alanlarına ilişkin bilgi Ek’te yer almaktadır.

Bu kapsamda, Avrupa Ekonomik Alanı pazarına ürün ve yedek parça ihraç eden firmaların REACH Tüzüğü’nün Ek XVII’sindeki değişiklikleri takip etmeleri ve ürünle ilgili güncel kısıtlama koşullarını karşılamaları AB ihracatımız açısından önem arz etmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,

 

Coşkun KIRLIOĞLU

Genel Sekreter Yardımcısı

 

EK: REACH Tüzüğü kapsamında EkXVII’ye eklenen madde hakkında bilgi.

EK: REACH Tüzüğü kapsamında EkXVII’ye eklenen madde hakkında bilgi.

 

REACH Tüzüğü Kısıtlamalar Listesi (EK XVII) giriş no Kısıtlama Koşulları
67.

Bis(pentabromophenyl)ether (decabromodiphenyl ether; decaBDE)

 

CAS No 1163-19-5

EC No 214-604-9

1. 2 Mart 2019’dan kendi başına bir madde olarak sonra üretilemeyecek veya pazara sürülemeyecektir.

2. 2 Mart 2019’dan sonra konsantrasyonu ağırlıkça % 0.1’e eşit veya daha fazla oranda şunların üretiminde kullanılamaz veya (kullanıldıysa) pazara sürülemez:

a.     Başka bir maddenin bileşeni olarak;

b.     Bir karışımda;

c.     Bir eşya veya herhangi bir tamamlayıcı parçasında.

3. Paragraf 1 ve 2’deki koşullar, aşağıdakileri madde, madde bileşeni veya karışım kullanımlarına uygulanmaz:

a.       2 Mart 2027’den önce bir uçak üretimi.

b.       Şu durumlardan herhangi birine uyuyprsa yedek parça üretimi:

(i) 2 Mart 2027’den önce üretilen bir uçak;

(ii) 2 Mart 2019’dan önce üretilen 2007/46/EC Direktifi kapsamındaki bir motorlu araç, Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 167/2013 sayılı (AT) Tüzüğü* kapsamındaki bir tarım ve orman aracı veya Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2006/42/EC sayılı Direktifi** kapsamındaki bir makine.

4. Alt-paragraf 2(c) aşağıdakilere uygulanmaz:

a.       2 Mart 2019’dan önce pazara sürülen eşyalar;

b.       Alt-paragraf 3(a)’ya göre üretilen uçaklar;

c.        Alt-paragraf 3(b)’ye göre üretilen uçak yedek parçaları, araç veya makineler;

d.       2011/65/EU Direktifi kapsamındaki elektrikli ve elektronik ekipman.

5. Bu giriş kapsamında ‘uçak’ şunları tanımlar:

a.           Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 216/2008 sayılı Tüzüğü*** kapsamında sertifikası veya Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün (ICAO) taraf Ülkelerinin ulusal mevzuatları kapsamında onaylanmış bir tasarım ile veya Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi Ek 8’i kapsamında sözleşmeye taraf bir ülkeden uçuşa elverişlilik sertifikası alarak üretilmiş bir sivil uçak;

b.           Bir askeri uçak.

decaBDE kullanım alanları

 

·         Polimerler ● Yapıştırıcı ve sızdırmazlık ürünleri ● Boya / kaplama ürünleri ● Mürekkep ve tonerler ● Yıkama ve temizlik ürünleri ● Onarım ve yapı malzemeleri karışımları Tekstil.

 

 

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Dış Ticaret Kompleksi A-Blok Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi 34197 Yenibosna-Bahçelievler / İSTANBUL Telefon:(0 212) 454 00 00 (PBX) Fax.: (0 212) 454 00 01
E-posta: immib@immib.org.tr Elektronik Ağ: www.immib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için:İlknur BURUCU – Şube Müdürü
Mutlu DEMİRKAN – Uzman